Bara för att bryta isen skriver jag något här nu. Vad ska man göra med allt som inte finns tid till?

Slappna av.

 

Ta ett steg tillbaka, det finns nästan aldrig så brådskande saker att det saknas utrymme för reflektion. Men det normala sättet att hantera allt som verkar vara brådskande är att genast ge det uppmärksamhet och skynda att åtgärda det, sak samma om tusen andra saker egentligen är viktigare.

Vad är viktigt i livet?

Den frågan kan ställas hur många gånger som helst. Den frågan är viktig. Och svaren är viktiga, särskilt de reflekterande svaren. Kanske kan man säga att processen med att besvara den frågan är bland det allra viktigaste.

Men hallå – ska man hålla på och fråga sig vad som är viktigt hela tiden? Blir inte det väldigt jobbigt och tråkigt? Nej, det tycker inte jag. Tvärtom är det bland de mest givande stunderna.

Men, igen, om detta nu var så viktigt, varför får vi inte lära oss mer om det, varför finns det inte samhälleliga rekommendationer om detta? Typ socialstyrelsen, reflektera över vad som är viktigt i livet minst sju gånger om dagen.

Det finns för stora risker med detta. Människor som börjar fundera över vad som är viktigt börjar ifrågasätta saker. Saker som det är bättre för dem som har makten att folket inte funderar över.

Vad lägger du din tid på? Hur ofta gör du något ordentligt?

 

I samband med föreställningarna frågade vi de unga sångarna igen: vad är tid? Här är några svar från Härlanda Diskantkör:

Något man kom på för att hålla koll på dag och natt!

Tid är tid!

Något

Tid är något som kan gå fort och långsamt

Något som jag typ aldrig har.

Något som jag inte har just nu…

Ett ting som uppdateras hela tiden…

Tiden finns bara här och nu.

Tid är viktigt för om det inte fanns skulle allt stå still, med det kan vara stressigt ibland

Till hösten blir det nya föreställningar i Vem har tid-projektet. Då medverkar Göteborg Wind Orchestra, till vilka Anna Eriksson, Bengt Lundin, Kristina Forsman och Fredrik Hagstedt nu komponerar ny musik. Många av körsångerna som var med på Artisten och Fregatten kommer att vara med igen, fast en del omarrangerade med blåsorkesterkomp.

Boka redan nu in:

Göteborgs Konserthus, lördag 19 oktober

Alströmerteatern, Alingsås, söndag 20 oktober

Tider meddelas senare, men sannolikt blir det på lördag em resp söndag tidig kväll.

Vi vill gärna ha just dina tankar om tiden som inspiration i vårt arbete med den nya musiken!

I Stenungsund pågår denna vecka Kulturstorm, och där gästspelar imorgon torsdag Vem har tid? I hyrda bussar åker alla unga körsångarna och musiker och clowner, för att upprepa succén från Artisten förra veckan. Och till och med göra det ännu bättre!

En bild från Artisten, tagen av Andreas Sandlund:IMG_9137

”Det är så roligt att vara allvarlig” tycker jag. Det skulle jag kunna sätta som rubrik över denna föreställning.

Barn har rätt att få vara allvarliga.
De har ofta träffande tankar som ”man ska inte slösa på tiden – rätt som det är har man ingen kvar.”

De vuxna bestämmer rätt mycket hur barn ska använda sin tid. Kan det vara rätt?
Samtidigt vill man ju som förälder visa sina barn på de otaliga möjligheter som finns. Balansgång.
Vi vuxna måste lyssna på vad barnen egentligen säger. Vi blir oroliga och vill släta över om de är bekymrade eller ledsna.

Barn ska ha rätt att vara bekymrade.
Barn ska ha rätt att vara ledsna.
Barn ska ha rätt att göra ingenting.

Barn ska inte få lov att vara stressade. Om de är det är det de vuxnas fel.

Vi vill ge barnen röst. Rösträtt.
Rösträtt åt barnen!

Fast samtidigt är det ju vi som bestämmer hur denna föreställning ska vara……
Är barnens röst bara på låtsas?

Men det är roligt att dyka ner i ett tema.
Det är att ta barnen på allvar.
Ofta ska föreställningar för barn vara hurtiga och glada och ytliga. Vi tror på allvarliga ämnen

                                                                                                                                Bodil Helldén

Brunnsbo Musikklasser bildades 1985 som de första musikklasserna i Göteborg. Eleverna kommer från hela Göteborg och antas efter inträdesprov. BMK har medverkat i radio och TV, på GöteborgsOperan och gjort körresor till bl.a. England, Tyskland, Estland, Ryssland och Italien. Samarbetet med Göteborg Wind Orchestra har bl a resulterat i ett flertal konserter samt succé-cdn ”Favoritsånger från Pippi….” BMK håller årligen vårkonserter i Göteborgs Konserthus och julkonserter i Johannebergskyrkan.

Kerstin Ricklund arbetar sedan 1979 som musiklärare på Brunnsboskolan och var med från starten av Brunnsbo musikklasser 1985. Hon är utbildad sångpedagog vid SMI, har kantorsexamen och -79 avlade hon musiklärarexamen vid Musikhögskolan i Göteborg. Hon har studerat kördirigering för bl.a. Gösta Ohlin och Eric Ericson. KR var under 80-talet körledare för Göteborgs Domkyrkas flick-, och ungdomskör och har bildat och leder Lerums Kammarkör sedan 2001.

Torpa Stars och Rosendal Stars är de två äldsta körerna i kulturskolan Örgryte-Härlanda. Körerna har funnits i ca 10 år och leds av Kristina Persson (Tinna). Som namnet antyder så håller vi till på Torpaskolan och Rosendalskolan. Körmedlemmarna är ca 30 glada sångare i klass 4 och 5.

Härlanda Diskantkör och Härlanda Gosskör består av tjejer i åldrarna 10-13 år, resp. killar i åldrarna 9-13 år. Körerna är knutna till Härlanda Församling, Göteborg och leds av Birgitta Mannerström-Molin. Birgitta är verksam som barn- och ungdomskörledare i Härlanda församling, Göteborg och har under många år jobbat som sång- och körpedagog i Kulturskolan i Göteborg och startade kördelen inom El Sistema. Hon är ledamot i Barn- och Sång-projektet inom UNGiKÖR som ordnar kurser och fortbildning för lärare, barnkörledare m fl.

Stenungarna och Småstenarna är två barnkörer i Stenungsunds kulturskola. De leds sedan hösten 2012 av Fredrik Daun som är lärare i sång och bleckblås. Stenungarna är mellan nio och elva år. De gillar popmusik och melodifestivalen. Småstenarna är mellan sex och åtta. De gillar springlekar och rörelser till sångerna.

ClownkonstNU består av Maja Ringstad och Kristin Rode med lång erfarenhet av teater och clowneri från bl.a. Teater Pappiljott och Teater Kolibri. ClownkonstNU spelar clownföreställningar för alla åldrar. Clownerna Loppa och Jonas är dessutom verksamma i Clownkliniken, sjukhusclownerna i västra Sverige. www.clownkonstnu.se

Clownerna använder en skulptur av Mats Nordlund: ”who knows where the time goes”

Ida Lod är musik- & scenkonstnär bosatt i Göteborg. Hon arbetar med röst, fiol, rörelse och spoken-word och skapar konserter och föreställningar som ofta ligger i gränslandet mellan olika genrer och etablerade konstformer. Hon är utbildad på Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs universitet. www.idalod.com

Emma Augustsson är cellist, sångerska och låtskrivare. I sexmannabandet Emma & Gänget samt i duon Boulevarder av glas framförs hennes musik med fokus på texten och det outtalade. Med sin röst och cello spelar och improviserar hon gärna och ofta i olika musikaliska och sceniska sammanhang. www.emmaochganget.se www.myspace.com/emmaaugustsson

Petter Rosenlundh saxofon och klarinett. Improvisationsmusiker och kompositör, aktiv i bland annat egna grupperna Spiri och duon Små Blå. Musikalisk ledare för storbandet Jazzklubb 11 samt arbetar som processledare för El Sistema i Göteborg. www.smabla.com

Viktor Turegård. Frilansbasist i de flesta genrer. Har under våren 2013 medverkat som musiker, sångare och skådespelare i föreställningen ”Lite Lennart” på GöteborgsOperan samt Blodsbröder på Lisebergsteatern. Spelar bas och komponerar i de egna grupperna Spiri och Indiefolktrion. För mer info och lyssning: www.viktorturegard.com

Magnus Ricklund är pianist och organist och sedan mer än 30 år lärare i musikalisk instudering och kammarmusik vid Musikhögskolan, numera HSM (Högskolan för Scen och Musik) i Göteborg. För några år sedan utnämndes han till professor. Vid sidan av lärarverksamheten är han en efterfrågad ackompanjatör till olika sång- och instrumentalartister.

Anna Eriksson (född 1963) är tonsättare och ljudkonstnär bosatt i Göteborg. Hennes komponerande tar sig olika uttryck (t.ex musik för sinfonietta, musikdramatiska verk, kammarmusik, ljudkonst) men alltid med en personlig prägel. Hon har skrivit beställningsverk för en mängd olika ensembler och solister och musiken har framförts både i Sverige och utomlands. www.annaeriksson.se

Kristina Forsman (född 1970) är tonsättare, musiklärare, trombonist och körledare. Hon har i sin musik lyckats förena en mängd vitt skilda inspirationskällor till en högst personlig väv av musikaliska uttryck. För mer info samt lyssning: www.kristinaforsman.se

Bengt Lundin (född 1945) Tonsättare, arrangör, lärare i Musikteori vid Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs Universitet. Ser sig själv gärna som en “musikalisk diversearbetare” som arrangerar och komponerar olika slags musik, ofta med vokal inriktning.

Fredrik Hagstedt (född 1975), göteborgstonsättare och projektledare. Han komponerar för de flesta akustiska besättningar, kammarmusik, kör, orkester. I sin strävan att ge människor redskap att utveckla sin medvetenhet undervisar han i lyssnande. www.medvetenhetsverkstad.se

Bengt Lundin: Tempus Hel

Rosamunda (Lennart Hellsing)

Två tusen år har förrunnit
med digerdöd, krig och galej
En lång tid, men inte så lång som
en halvtimmes väntan på dej

Om sång (Lennart Hellsing)

Låt vara då att Livet är en gunga
Som gungar upp och sedan gungar ner
Sak samma vad som händer, vad som sker
Så finns det alltid anledning att sjunga

Om era dagar tyckes grå och tunga
Om ni har trampat tungt i nåt klaver
Då kanske moll och vemod passar er
Men det är inget skäl att inte sjunga

I med- och motgång, gamla eller unga
Varhelst ni bor och vart ni er beger
Om man om tiden nån gång frågar er
Är svaret givet: det är tid att sjunga!

Promenad med tiden (Lennart Hellsing)

Vi tar en promenad och går
Nu är det sommar där igår var vår
Och det är grönt och skönt och inte lönt
Att grubbla på vad ont och gott man rönt.

Vi håller jämna steg från år till år
Och skålar varje nyår: Hej, gutår!
Sen går vi på tills så en vacker dag
Han klampar vidare, men inte jag

Ur Predikaren

Omnia tempus habent et suis spatiis
Transeunt universa sub caeli

Tempus nascendi et tempus moriendi
Tempus plantandi et tempus evellendi
Tempus occidendi et tempus sanandi
Et tempus flendi et tempus ridendi
Tempus plangendi et tempus saltandi
Tempus tacendi et tempus loquendi
Tempus plangendi et tempus saltandi
Tempus nascendi et tempus moriendi

Allting har sin tid, och vart företag under himmelen har sin stund

Födas har sin tid och dö har sin tid
Plantera har sin tid, att rycka upp har sin tid
Dräpa har sin tid och läka har sin tid
Gråta har sin tid och le har sin tid
Klaga har sin tid och dansa har sin tid
Tiga har sin tid och tala har sin tid
Klaga har sin tid och dansa har sin tid
Födas har sin tid och dö har sin tid

Det är sekunder och timmar

Tid är något som går för fort. Man hinner inte göra klart något.

Tid är något som går fort och ibland långsamt.

Tiden behövs för att kunna planera. Utan tid skulle allt bli väldigt rörigt.

Livets gång.

Livets gång.

Tiden går hela tiden.

Klockan visar tid.

Under tiden hinner man göra både roliga och tråkiga saker.

Tid är sekunder, timmar och minuter.

Tid är minuter, sekunder, timmar.

Tid är en rund sak som visar hur mycket tiden är eller hur mycket minuter det är kvar.

Det är minuter, sekunder och timmar som man använder när man lever.

Tid är en cirkel som visar vad klockan är.

Tiden går och aldrig stannar. Man kan mäta tiden i olika delar.

Under tid hinner man göra roliga och tråkiga saker.

Är så man hinner till jobbet

Det finns olika slags tid tex vi lever i tid. Klockan tar tid.

Under tid hinner man göra olika saker.

Tiden ingår i livet, ibland är det så jobbigt, och när man inte har någonting att göra, att man önskade att tiden bara försvann.

Elever på Brunnsboskolan i Göteborg.

Skriv gärna dina egna svar på frågan som en kommentar till detta meddelande, så kan det komma att citeras i ett nytt inlägg.

Jag citerar en kommentar på denna sida:

Jag brukade förr alltid komma precis i tid. Det ansågs som om jag kom för sent. Komma i tid är i själva verket att komma tidigare.

Men då jag ibland kom 10 minuter före så kändes det som dålig planering. Slöseri med 10 värdefulla minuter.

Nu för tiden har jag mognat. Och kommer alldeles för tidigt mest hela tiden.

Lisa Persson Baagøe

* * *

Min kommentar:

Det sägs att vissa människor mest är på väg till saker, andra mest på väg från saker. Den som oftare är på väg från något påstås ha svårare att komma i tid, för att den har svårare att lämna den tidigare sysslan eller det tidigare mötet – har svårt att avsluta med andra ord. Det har jag definitivt för det mesta. Du, Lisa, verkar ha lättare för det. Stämmer det?

Vad kan man göra med tio minuter? Vilka är mest värdefulla? Om man kommer tio minuter för tidigt, betyder det att man avslutade något tio minuter för tidigt? Å andra sidan, hur mycket mindre stressad är man hela vägen till ett nytt möte, om man har tio minuters marginal – istället för att kanske vara tio minuter för sen… Och vilken ökad närvaro kan man inte ofta känna om man är på plats i god tid? -Fast jag gillar förstås den likadana känslan av ökad närvaro av att komma precis i tid, dvs känslan att vara i synk med tiden.